Gofynion System
I ddefnyddio gwasanaeth WebFiling, bydd angen i’ch system fodloni’r gofynion canlynol:

Caledwedd

Cyswllt Rhyngrwyd
PC neu Macintosh

Meddalwedd
Porwr sy’n gydwedd ag W3 (e.e. Microsoft Internet Explorer v5 neu ddiweddarach, Netscape Navigator v4.72 neu ddiweddarach, Mozilla v1.1 neu ddiweddarach.
Rhaid bod JavaScript mewn grym ar eich porwr a rhaid iddo allu cynnal 128bit SSL.
Gosodiadau Sgrin
Cafodd gwasanaeth WebFiling ei ddylunio i’w ddangos o dan eglurder sgrin 1024 x 768.

Os na allwch ddangos y sgrin lawn, dylech naill ai:
Glicio ddwywaith ar y bar teitl gwyrdd, neu,
Newid y gosodiadau sgrin drwy Control Panel eich PC.

Argraffu
I argraffu unrhyw sgrin o dan system WebFiling, detholwch y bysyll 'Control' a 'P' i dangos y ffenest argraffu. O’r ffenest, detholwch 'OK' i argraffu’r sgrin.

Fel arall, pan fydd y botwm Printer Friendly i’w weld ar frig y sgrin ar y chwith, detholwch y botwm hwn. Dangosir cynnwys y sgrin a’ch ffenest argraffu. O’r ffenest, detholwch 'OK' i argraffu’r sgrin.

Cymorth WebFiling

Cymorth Cyffredinol
Diogelwch y Safle
Cwestiynau Cyffredin
Cysylltu â ni
Geirfa